Dla trenerów i klubów sportowych

Warsztaty dla zawodników klubów sportowych (dzieci i dorosłych) poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu psychologii sportu, m.in.:

 • co to jest psychologia sportu,

 • Lepsze radzenie sobie ze stresem, presją i wysokimi oczekiwaniami,

 • Wzmacnianie pewności siebie,

 • Reakcja na błąd, stratę bramki, stratę zawodnika,

 • Skuteczna komunikacja z kolegami z drużyny oraz sztabem szkoleniowym,

 • Praca nad odpornością psychiczną w trudnych sytuacjach podczas meczu, jak rzut karny, zła decyzja sędziego, prowokacja przeciwnika,

 • Budowanie zaangażowania oraz inspirowanie zawodników do pracy nad sobą i wzmacnianie motywacji do treningów,

 • Wzmacnianie wytrwałości i konsekwencji w działaniu,

 • Wypracowywanie pozytywnych nawyków związanych ze stylem życia sportowca, takich jak prawidłowy sen, dieta, regeneracja,

 • Wzmacnianie koncentracji,

 • Ustalanie celów długo i krótkoterminowych.

Warsztaty dla trenerów i nauczycieli:

 • jak komunikować się i dbać o komunikację w zespole,

 • jak motywować i utrzymywać motywację zawodników,

 • jak budować spójność grupy,

 • jak wykorzystywać potencjał zawodnika i drużyny,

 • jakie są konsekwencje „gry na wynik" w sporcie młodzieżowym,

 • jakie są podstawowe błędy trenerów,

 • jak współpracować z rodzicami.

KONTAKT