Warsztaty dla szkół/organizacji

Warsztaty dla szkół/organizacji:

zajęcia promujące psychologię sportu oraz uświadamiające rolę psychologii w życiu. Pokazujemy poprzez atrakcyjną formę warsztatów uniwersalne życiowe kompetencje i umiejętności, takie jak rolę motywacji, koncentracji, wytrwałości, komunikacji oraz współpracy. Odbiorcami są wszystkie dzieci: zarówno te uprawiające sport jak i nie.

Tematyka zajęć (do wyboru):

  • koncentracja uwagi,

  • motywacja,

  • wytrwałość,

  • kontrola emocji,

  • współpraca,

  • skuteczna komunikacja,

  • pewność siebie,

  • dialog wewnętrzny.

KONTAKT